מל"ג תטיל סנקציות על בר-אילן בשל הדוקטורט של לפיד – חינוך וחברה – הארץ

מנכ"ל מל"ג והוועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת), ציין בדיון כי המל"ג רואה בחומרה את הדברים. יו"ר ועד ראשי האוניברסיטאות: מה שקרה שם לא ייתכן

היה ב-מל"ג תטיל סנקציות על בר-אילן בשל הדוקטורט של לפיד – חינוך וחברה – הארץ.

כתיבת תגובה