ynet לפיד הכריע: 0% מע"מ על דירה ראשונה – כלכלה

צעד דרמטי להורדת מחירי הדירות. שר האוצר, יאיר לפיד, החליט לקבוע שיעור של 0% מע"מ על רכישת דירה מקבלן לזוגות צעירים הרוכשים את דירתם הראשונה. על פי מקור באוצר, ההחלטה התקבלה בתום דיונים ממושכים, כאשר בכירי המשרד מתנגדים לדעתו של השר. ההחלטה תובא לאישור קבינט הדיור ביום שני הבא. בשל העובדה שהיא מחייבת שינוי חקיקה ותהליך ארוך של קביעת מחירי המקסימום באזורים השונים בארץ, תהליך יישומה צפוי לארוך כחצי שנה.

היה ב-ynet לפיד הכריע: 0% מע"מ על דירה ראשונה – כלכלה.